മിനി കൂൾ-ബീ എയർ കൂളർ

മിനി കൂൾ-ബീ എയർ കൂളർ

  • DF-AF1101C Portable Air Cooler, 4 in 1 Small Personal Space Air Cooler and Humidifier , Air Cooler Desk Fan Cooling with battery and USB for Home Room Office

    DF-AF1101C പോർട്ടബിൾ എയർ കൂ ...

    * പ്രവർത്തനം USB യുഎസ്ബി കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡിസൈൻ USB യുഎസ്ബി പവർ സപ്ലൈ ai ...