1 ൽ മൾട്ടി എയർ എക്സ്പെർട്ട് 4

1 ൽ മൾട്ടി എയർ എക്സ്പെർട്ട് 4

  • DF-AF2808K Portable 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, removable Water Tank, 2 heat setting, ECO function, IMD cont...

    DF-AF2808K പോർട്ടബിൾ 4-ഇൻ -1 ...

    * പ്രവർത്തനം [വിശദാംശങ്ങൾ] തണുത്തതും warm ഷ്മളവുമായ നാല് സീസണുകൾ ബാധകമാണ്. 6-8 മീറ്റർ വിദൂര ...
  • DF-AF1838K Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Natural, Normal,Sleeping, Smart/Remote Contr...

    DF-AF1838K എയർ കൂളർ / മൊത്തത്തിൽ ...

    * പ്രവർത്തനം »» കോമ്പിനേഷൻ യൂണിറ്റ്: ഫാൻ, ഹീറ്റർ, എയർ കോ എന്നിവയുടെ മികച്ച സംയോജനം ...