ടവർ ഫാൻ

ടവർ ഫാൻ

 • DF-AT0900F (39″) Tower Fan,Anion,Temperature sensor,LED display, Remote Control,timer,360° horizontal oscillation,strong wind

  DF-AT0900F (39) ടോവ് ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ടവർ ഫാനിന്റെ പ്രധാന കാറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ...
 • DF-AT0601F(39”)Tower Fan,Anion,with Remote

  DF-AT0601F (39 ”) ടവർ ...

  * പ്രവർത്തനം ഇന്റലിജന്റ് ഇക്കോ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, റൂം ടെമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കാറ്റിന്റെ വേഗത ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും ...
 • DF-AT2601HC DC motor, elegant and fashion tower fan, detachable, low noise,Energy saving,7 wind speeds,With light option; LED display

  DF-AT2601HC DC മോട്ടോർ, elega ...

  * പ്രവർത്തനം 1.ഡിസി മോട്ടോർ, കുറഞ്ഞ ശബ്ദവും മൃദുവായ കാറ്റിനൊപ്പം energy ർജ്ജ സംരക്ഷണവും, ch ന് നല്ലത് ...
 • DF-AT0601F(39”)Tower Fan,Anion,with Remote

  DF-AT0601F (39 ”) ടവർ ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ടവർ ഫാനിന്റെ പ്രധാന കാറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ...
 • DF-AT0500F(34”)Tower Fan,Anion,ECO Intelligent,with Remote Control,timer,90° horizontal oscillation,strong wind,LED display

  DF-AT0500F (34 ”) ടവർ ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ഇന്റലിജന്റ് ഇക്കോ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, റൂം അനുസരിച്ച് കാറ്റിന്റെ വേഗത ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും ...
 • DF-AT0318F(36”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0318F (36 ”) ടവർ ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ടവർ ഫാനിന്റെ പ്രധാന കാറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ...
 • DF-AT0316F(40.5”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0316F (40.5 ”) ട ow ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ടവർ ഫാനിന്റെ പ്രധാന കാറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ...
 • DF-AT0315F(36”) Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0315F (36 ”) ടവർ ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ടവർ ഫാനിന്റെ പ്രധാന കാറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ...
 • DF-AT0313F(44”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0313F (44 ”) ടവർ ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ടവർ ഫാനിന്റെ പ്രധാന കാറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ...
 • DF-AT0312F(36”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0312F (36 ”) ടവർ ...

  പ്രവർത്തനം »» മെക്കാനിക്കൽ ടൈഫൂൺ കൂളർ »» തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ ആന്ദോളനം a ...
 • DF-AT0319F(40.5”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0319F (40.5 ”) ട ow ...

  * പ്രവർത്തനം 1. ടവർ ഫാനിന്റെ പ്രധാന കാറ്റ് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ...
 • DF-AT0800F (45″)Tower Fan,Body sensor,360° horizontal oscillation,90° vertical oscillation,ECO function,Anion,timer,Touch control panel,Red Star Award

  DF-AT0800F (45) ടവർ ...

  പ്രവർത്തനം »» മെക്കാനിക്കൽ ടൈഫൂൺ കൂളർ »» തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ ആന്ദോളനം a ...